Лизинг – предимства и недостатъци

Разлика между лизинг, наем и кредит

В общи линии тези термини означават едно и също нещо. Една от разликите е продължителността на наема на имота.

Лизингът предполага по-дълъг период, например една година. Подписвате договор, съгласявате се да останете на едно място за определен период от време и плащате необходимата сума всеки месец през този период.

Ако това се отнася за колата, тогава схемата е почти същата. С подписването на договора се съгласявате да ви бъде платена определена сума за определен период от време за използване на автомобила.

Лизингът и наемането са донякъде сходни. При лизинг вие сте длъжни да съставите договор и да се придържате към него.

Втората разлика се крие в броя на участниците, посочени в договора.

Наем – прехвърляне на собственост от едно лице на друго за временно ползване и / или разпореждане с вещи срещу заплащане.

Лизинг – финансов договор, при който лице, компания и т.н. плаща за ползване на земя, превозни средства и др. за определен период от време.

Кредит – метод за плащане на стоки или услуги, обикновено чрез плащане на лихва, както и първоначални пари; това е и процес, при който човек взема пари за определено време в банката на определен процент.

Предимства и недостатъци при закупуване на автомобил на лизинг

Предимства

 • Балансирани парични потоци (най-голямото предимство на лизинга е, че паричните потоци или плащанията, свързани с лизинга, се разпределят в продължение на няколко години, като по този начин се спестява тежестта на еднократното, значително плащане в брой);
 • Качествени активи (при наемане на актив, правото на собственост все още остава на лизингодателя, докато лизингополучателят просто плаща разходите; предвид това споразумение става възможно бизнесът да инвестира в имот с добро качество, който иначе може да изглежда непосилен или скъп);
 • По-ефективно използване на капитала;
 • По-добро планиране (разходите за лизинг обикновено остават постоянни през целия живот на актива или срока на лизинга, или нарастват в съответствие с инфлацията; това помага да се планират разходите или паричните потоци при бюджетиране).
 • Ниски капиталови разходи (лизингът е идеалният вариант за стартиращ бизнес, тъй като това означава по-ниски първоначални разходи и по-ниски изисквания за капиталови инвестиции).
 • Право за прекратяване на споразумението (в края на срока на наема лизингополучателят има право да изкупи имота и да прекрати договора за наем, като по този начин се гарантира гъвкавост)

Недостатъци

Разходи за лизинг

 • Ограничена финансова изгода (когато плаща пари за автомобила, бизнесът не може да се възползва от каквото и да е увеличение на стойността на автомобила; дългосрочният лизинг също остава в тежест за бизнеса, тъй като договорът е блокиран и разходите са фиксирани за няколко години. нуждите след няколко години, наемните плащания се превръщат в тежест);
 • Наличие на дълг;
 • Ограничен достъп до други заеми;
 • Обработка и документиране (като цяло сключването на договор за наем е сложен процес и изисква внимателно документиране и правилно проучване);
 • Поддръжка на имота (наемателят все още отговаря за поддръжката и правилната експлоатация на наетия имот).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *